2019. január. 20., vasárnap
Névnap:
2018-05-09 09:23:42• hírek • Bagosi Andrea

Görögkatolikus templombúcsú

Urunk mennybemenetele ünnepéhez kapcsolódva a Nagykárolyi Magyar Görög Katolikus Egyházközség mindenkit szeretettel hív a közös imádságra május 13-án, vasárnap délután.

A búcsú programja a következő lesz: 16 órakor - Paraklisz (Mária ájtatosság), 17 órától Szent Liturgia, körmenet, majd agapé a templomkertben. A Szent Liturgiát celebrálja Ft. Csirpák József görögkatolikus esperes Salánkról, Kárpátaljáról.

"A rátok lejövő Szentlélek azonban erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig.«
Miután ezeket mondta, a szemük láttára felemelkedett, és felhő takarta el a szemük elől. S miközben nézték őt, amint az égbe ment, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Így szóltak: »Galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok.« (Ap Csel 1,8-11) 

A program a Bethlen Gábor Alap hozzájárulásával valósul meg. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Facebook hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: