2018. június. 20., szerda
Névnap:
2017-08-14 13:51:45• hírek • Bagosi Andrea

A Kárpátok Trójája?

A mai Szatmár megye nyugati részén lévő Nagykároly-Bobáldon ismét jelentős régészeti kutatások zajlanak.

A szabálytalan kör alakú Bobáld-domb, adminisztratív szempontból a város belterületéhez tartozik, és a modern település központjától mintegy négy kilométerre található, délkeleti irányban. A Mérges-patak partján, egy az árterületből kiemelkedő magasabb háton lévő bronzkori tell a megyei múzeum és a városi tanács kezelésében álló műemlékvédelmi terület.

“A Bobáld-dombon zajló első régészeti feltárások Vende Aladár nevéhez fűződnek. A XX. század elején Szatmár vármegye monográfiájának megírásában közreműködő Vende külön fejezetet szentel a vármegye őskori fejlődésének. Ezzel az alkalommal egy kutatóárkot is ásnak a mindmáig vizsgált lelőhelyen” - tudhattuk meg dr. Hágó Attila Nándortól.

„A rendelkezésre álló erőforrások fokozottabb kiaknázását célzó szigorúbb társadalmi szervezettség, a művészi kivitelezésű kerámia- és bronzművesség illetve a társadalmi és vagyoni rétegződés ellenére a települések mindvégig megőrizték falusias jellegüket. A vizsgált térségben, széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkező virágzó civilizáció alakult ki.

A Nagykárolyi-síkságon kialakult középső bronzkori fémművesség szervesen illeszkedik a szintén erdélyi nyersanyagbázisra támaszkodó Tisza-vidék bronziparába. A korszak fémműves mestereinek szakmai tudását és művészi formaalkotó képességét bizonyítják a bronzfokosok, tőrök, arany- és bronzékszerek. A méltóságjelvényként is szolgáló bronzfegyverek (fokosok, tőrök) és a különböző ékszerek jelzik, hogy a Nagykárolyi-síkságot benépesítő Otomani közösségek vezető rétege milyen jelentős javakat birtokolt. A bütykökkel kombinált, vésett vagy besimított spiráldíszes Otomani-Gyulavarsánd kerámia a középső bronzkori edényművesség kiemelkedő alkotásait jelenti. Különösen érdekes és ritka fazakas termékek a miniatűr kocsimodellek és az agyagszobrocskák, más néven idolok” - fejtette ki a Városi Múzeum vezetője.

Az elpusztult középkori Bobáld falu temetőjének sírjai is a tell területén találhatók. A 2001-ben feltárt koraújkori kápolna körül számos sír került elő, ezek közül számos gazdag melléklettel rendelkezett. A ruhadíszek, gombok, valamint más kiegészítők mellett, több sírból ezüst, féldrágakövekkel kirakott, hagymafejes hajtűk, valamint gyűrűk kerültek elő. Az előkerült csontanyagot antropológiai szempontból is vizsgálták.

A legújabb régészeti kutatások ezen a Bobáldon 2010 nyarán kezdődtek el ismét, a Szatmár Megyei Múzeum és a kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetem egyműködésének eredményeképpen. Az elmúlt évek során egy jól működő kutatócsoport alakult ki, amelynek tagjai: dr. Németi János, tudományos kutató (Szatmár Megyei Múzeum), dr. Liviu Marta (SzMM), dr. Szőcs Péter (SzMM), dr. Hágó Attila Nándor (SzMM), valamint dr. Molnár-Kovács Zsolt, egyetemi docens (Babeș-Bolyai Tudományegyetem). A kutatócsoporthoz az elmúlt évek során, számos külföldi egyetem szakemberei csatlakoztak. Szoros együttműködés született a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel, a Szegedi és Debreceni Egyetemmel, a Bochumi és Kölni Egyetemmel. A Szatmár Megyei Tanfelügyelőséggel együtműködve több éven keresztül egy nagykárolyi és három szatmárnémeti középiskola diákjai egy-egy hétig részt vehettek az ásatáson, az itt gyakorlatozó bel- és külföldi egyetemistákkal együtt.

A tellen zajló ún. klasszikus régészeti kutatásokat kiegészítették az elmúlt évek során a különböző más tudományterületek vizsgálati módszerei: archeozoológia, archeobotanika, geomágneses és topográfiai felmérések, valamint a légifotózás alkalmazása. A kutatás céljai közé tartozik a régészeti eredményeket közérthető formában (a nagyközönségnek) való bemutatása is. Ezt különböző időszakos kiállítások útján próbálja megvalósítani a kutatócsoport.

A kutatás anyagi hátterét a Kulturális Minisztérium, A Tanügyminisztérium, a Szatmár Megyei Múzeum, valamint a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem biztosította. Ugyanakkor jelentős támogatás érkezett a Bethlen Gábor Alap, a Communitas Alapítvány, valamint Nagykároly Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától.

Végül de nem utolsó sorban köszönet illeti a régészeti kutatásokat pártoló nagykárolyi vállalkozókat, név szerint Hágó Attilát, Hágó Áront, Keiser Lajost, Micle Victort, Pintér Józsefet, Zaharie Victort, Varga Norbertet és Nagy Józsefet, akik segítsége nélkül a nemzetközi régészeti tábor nem működhetne.

Bobáld

Bobáld

Bobáld

Bobáld

Facebook hozzászólás:
Kapcsolódó hírek:
Legfrissebb apróhirdetések:
Kiemelt hírek:
Valutaváltó:


Promó: